ارسال

محکومیت سه شهروند بهایی محروم از تحصیل به پنج سال زندان


2017-11-09| ۱۳۹۶-۰۸-۱۸

برپایه گزارش‌های منتشر شده، سه شهروند بهایی در ایران که پیشتر از تحصیل محروم شده بودند، با حکم دادگاه رژیم، هر کدام به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.
"روحیه صفاجو، تارا هوشمند و سرمد شادابی" پس از چندین بار احضار به دادگاه، در آبان امسال به اتهام آن‌چه «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضاله بهاییت» نامیده شده هریک به پنج سال حبس محکوم شده‌اند. مقامات ایران آیین بهایی را «فرقه ضاله» می‌نامند. در این گزارش قید شده که این سه‌ شهروند بهایی پس از شرکت در کنکور سال ۱۳۹۳ موفق به رویت رتبه خود نشدند و در نهایت از انتخاب رشته محروم شدند. شهروندان بهایی در ایران، به دلیل اعتقادات مذهبی‌ شان به‌ صورت «سیستماتیک» هدف انواع تبعیض‌ها قرار گرفته‌اند.

آخرین خبرهای ایران