ارسال

در محکومیت بازداشت محمود صالحی


2017-11-02 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۱

جمعی از کارگران فصلی روستای آویهنگ با انتشار بیانیه ای مشترک، بازداشت و زندانی کردن محمود صالحی، از فعالین شناخته شده جنبش کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی وی شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: « ما ادامه فشار بر کارگران و فعالین کارگری را محکوم و اعلام می داریم محمود صالحی صدای رسای طبقه کارگر علیه ظلم و استثمار سیستم سرمایه داری است. محمود صالحی مبارز خستگی ناپذیر جنبش ما کارگران است، او هیچ جرمی مرتکب نشده است، مجرمان آن کسانی هستند که روزانه علیه طبقه کارگر قانون تصویب میکنند و به اجرا درمیآورند، مجرمان آن کسانی هستند که اموال عموم مردم را چپاول میکنند و آزادانه در جامعه رفت وآمد دارند. لذا ما جمعی از کارگران فصلی روستای آویهنگ بازداشت محمود صالحی را غیر انسانی و غیر قانونی دانسته و با توجه به وضعیت نابسامان جسمانی محمود، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وی هستیم. ما همچنین اعلام مینماییم هر رخداد ناخوشایندی در زندان برای محمود صالحی پیش بیاید مسئولیت آن را مستقیما متوجه دستگاه های امنیتی، قضایی و دم و دستگاه فاسد دولتی مینماییم و از آن به سادگی نخواهیم گذشت.»

آخرین خبرهای ایران