ارسال

رکود واحدهای صنعتی گلپایگان و تعویق دستمزد کارگران


2017-11-10| ۱۳۹۶-۰۸-۱۹

صدها کارگر در گلپایگان در اثر رکود تولید در واحدهای صنعتی این منطقه چندین ماه‌ است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده و برخی بدون دریافت دستمزد اخراج شده‌اند.
به گزارش منتشره، تنها در کارخانه خودروسازی "دیار"، بزرگترین واحد تولید خودرو در این منطقه حدود یک سوم کارگران اخراج شده‌اند و کارگران باقیمانده ۱۰ ماه است دستمزد نگرفته‌اند. ۵۳ تن از کارگران کارخانه "محور کاران کوشا" اخراج شده‌اند و پرداخت دستمزد سایر کارگران این واحد صنعتی نیز به تعویق افتاده است.  ۷۰ کارگر کارخانه "صنعت‌پژوهان" و ۳۸ کارگر کارخانه "ماه پویان موتور" سه ماه دستمزد نگرفته‌اند و شرکت "بلبرینگ محور" هم دچار رکود شده است.

آخرین خبرهای ایران