ارسال

محاکمه پرستو فروهر به اتهام تبلیغ علیه نظام


2017-11-10| ۱۳۹۶-۰۸-۱۹

بنابه گزارشات منتشره، محاکمه "پرستو فروهر" سه روز پس از برگزاری بزرگداشت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر برگزار می‌شود.
اتهام او "تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات" اعلام شده است. پرستو فروهر خواستار دادخواهی جنایت‌های سیاسی است. پرستو فروهر با انتشار گزارش کوتاهی الزام دادخواهی جنایات سیاسی آذرماه سال ۱۳۷۷ را به کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر یادآور شده است. او گرامی‌داشت یاد جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای را فرصتی برای پیگیری دادخواهی این جنایات می‌داند. در گزارش پرستو فروهر، ضمن اشاره به قتل پدر و مادرش، پروانه و داریوش فروهر، از محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسال او، کارون نیز سخن رفته است. پرستو فروهر در واکنش به این محاکمه می‌گوید: برایم واضح است که این پرونده‌سازی تاوانی ‌است که برای پافشاری بر یادآوری و دادخواهی به من تحمیل می‌شود و نمونه‌ای است از موارد مشابه افزایش فشار بر مادران و خواهران و بستگان جانباختگان جنایت‌های سیاسی که دادخواه و یادآور سرگذشت عزیزانشان بوده‌اند.

آخرین خبرهای ایران