ارسال

برگزاری آکسیون در برلین در حمایت از زندانیان سیاسی و کارگری


2017-11-11| ۱۳۹۶-۰۸-۲۰

بنا به فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد آلمان، جهت آغاز کمپینی در حمایت از زندانیان سیاسی و بازداشت فعالین کارگری از جمله محمود صالحی و رضا شهابی و فواد زندنی، آکسیونی در اعتراض به بازداشت و سرکوب فعالین کارگری در شهر برلین آلمان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار گردید.
در این آکسیون کانون دفاع از پناهندگان سیاسی ایرانی- برلین، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی-برلین و همچنین تعداد کثیری از فعالین سیاسی و چپ در شهر برلین شرکت کردند. در این تجمع همچنین اطلاعیه هایی با زبان فارسی و آلمانی در رابطه با زندانی شدن فعالین کارگری قرائت گردید. این آکسیون با سردادن شعارهایی در حمایت از کارگران و فعالین و اعتراض به سیاست های ضد انسانی رژیم اسلامی، به پایان رسید.

آخرین خبرهای ایران