ارسال

حاشیه نشینی یک چهارم جمعیت ایران


2017-11-11| ۱۳۹۶-۰۸-۲۰

حاشیه نشینی یک چهارم جمعیت ایران "عباس امینی‌زاده" شهردار بندرعباس در گفتگو با خبرگزاری حکومتی "تسنیم" اذعان کرد، «حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده شهری اساسی‌ترین مشکل این شهر است».
در پیوند با همین موضوع، مدیر طرح بازآفرینی پهنه شمال شرق ایران ضمن اشاره به اینکه یک چهارم جمعیت ایران حاشیه نشین هستند، افزود، «حاشیه‌نشینی به یک مسئله امنیتی تبدیل شده است.» به گفته وی، در سراسر ایران ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشین، بافت فرسوده، سکونتگاه غیررسمی و لکه‌های ناکارآمد شهری شناسایی شده که فاقد امکان دسترسی به خدمات شهری و ایمنی است.

آخرین خبرهای ایران