ارسال

انتقال محمود صالحی از بیمارستان به زندان


2017-11-11| ۱۳۹۶-۰۸-۲۰

طبق گزارش "کمیته دفاع از محمود صالحی" دستگاه قضائی و اطلاعات رژیم در تصمیمی مشترک هرگونه تلاش برای مرخصی پزشکی محمود صالحی و خانواده اش را به شکست کشاندند و بعداظهر روز شنبه ۲۰ آبان ماه برابر با ۱۱ نوامبر محمود صالحی را با تنی بیمار و قلبی نیازمند معالجه فوری به زندان برگرداندند.
این فعال سرشناس کارگری بامداد روز جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶، در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل و در بخش قلب بستری شده بود. به گفته خانواده محمود صالحی، پزشک معالج توصیه کرده است که ایشان برای ادامه معالجه قلب باید به یکی از بیمارستانهای تهران، تبریز و یا اورمیه اعزام شود. وی علاوه بر مشکلی قلبی، به دلیل نارسایی کلیه هفته‌ای دوبار باید دیالیز شود.

آخرین خبرهای ایران