ارسال

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایران پوپلین


2017-11-11| ۱۳۹۶-۰۸-۲۰

بیش از 300 تن از کارگران کارخانه "ایران پوپلین" رشت در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد و چندین ماه حق بیمه مقابل درب این کارخانه تجمع کردند.
علاوه بر دستمزد، چندی ماه است که حق بیمه کارگران این کارخانه که در زمینه تولید انواع پارچه فعالیت می کند، پرداخت نشده است. این کارگران می گویند، در حالیکه در گذشته بیش از هزار و ۲۰۰ کارگر در کارخانه ایران پوپلین مشغول کار بودند اما امروز تعداد کارگران باقیمانده به ۳۱۴ نفر رسیده است.

آخرین خبرهای ایران