ارسال

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در خصوص وضعیت رضا شهابی


2017-11-12| ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی انشتار بیانیه ایی اعلام کرد، رضا شهابی به درمانگاه بیمارستان اعزام و پس از معاینه دوباره به زندان بازگردانده شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است، کارگر زندانی رضا شهابی به دلیل عوارض جسمی در ناحیه گردن و کمر و پاهایش روز شنبه بیستم آبانماه از زندان رجایی شهر به درمانگاه بیمارستان "خمینی" اعزام و پس از معاینه دوباره به زندان منتقل شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زدن دستبند به رضا شهابی و غل و زنجیر کردن فعالان کارگری و معلمان را شدیدا محکوم می کند. شهابی تنها از حقوق کارگران دفاع کرده است و حکم زندان برای ایشان بسیار ناعادلانه است. اما مسولان امنیتی – قضایی به این هم بسنده نکرده و علیرغم پایان محکومیت کارگر زندانی رضا شهابی همچنان ایشان را از هجدهم مردادماه زندانی کرده اند. سندیکا خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان و لغو محکومیت از دیگر اعضای سندیکا "ابراهیم مددی و داود رضوی" است سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین زندان و تعقیب و مراقبت پلیسی، امنیتی – قضایی فعالان کارگری، معلمان و دیگر فعالان صنفی را محکوم می کند.

آخرین خبرهای ایران