ارسال

مشکلات کلیوی و گوارشی آتنا دائمی با ادامه اعتصاب غذا


2017-04-17- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۸

اعتصاب غذای آتنا دائمی زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به پرونده سازی و محکومیت قضایی اعضای خانواده اش، وارد دهمین روز خود شد.
آتنا دائمی در مدت اعتصاب با کاهش وزن و مشکلات کلیوی و دستگاه گوارش روبه رو شده است. روز دوشنبه بهداری زندان به نامبرده اعلام کرده عفونت در سیستم گوارشی وی پخش شده است. با این وجود، تاکنون هیچ یک از مسئولین برای رسیدگی به خواسته های او به زندان مراجعه نکرده است. آتنا دائمی در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و هانیه دائمی به مثابه «گروگان» گرفته شدن خانواده های زندانیان سیاسی، از صبح روز شنبه ۱۹ فروردین ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

آخرین خبرهای ایران