ارسال

سومین روز اعتصاب رانندگان خودروهای لجن کش بابل


2017-04-06 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۷

به گزارش منتشره، اعتصاب رانندگان خودروی لجن کش در بابل که از سه روز پیش در اعتراض به نبود امکانات مشخص برای تخلیه فاضلاب شهری آغاز شده بود همچنان ادامه دارد.
این رانندگان در جنب "بازار روز" بابل خودروهایشان را پارک کرده و خواستار رفع مشکل مکان تخلیه فاضلاب هستند. رانندگان معترض همچنین با نصب پارچه نوشته هائی بر شیشه خودروهایشان خواستار تعیین مکان مشخصی برای تخلیه فاضلاب شدند. رانندگان معترض در این خصوص گفته اند، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که فاضلابی را که لجن کش ها از چاههای منازل بیرون می کشند، در رودخانه ها یا اماکن عمومی شهر و روستا و زمین های کشاورزی تخلیه شود .

آخرین خبرهای ایران