ارسال

اخراج دهها کارگر دو واحد تولیدی


2017-04-06 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۷

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" طی روزهای اخیر بیش از 60 کارگر دو کارخانه "دارو سازی کوثر و کاشی نائین" به بهانه های واهی از کار اخراج شده اند.
بیش از 30 کارگر پیمانکاری کارخانه داروسازی کوثر در سال جاری به بهانه "عدم نیاز" از کار اخراج شدند. گفتنی است این کارگران پیشتر نیز به واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی و نبود امنیت شغلی خود اعتراض کرده بودند. همچنین30کارگر کارخانه کاشی نائین با شروع سال جدید به بهانه "نبود نقدینگی و عدم نیاز" از کار اخراج شدند.

آخرین خبرهای ایران