ارسال

تجمع اعتراضی اهالی شهرستان بیدخت


2017-04-06 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۷

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه شماری از اهالی شهرستان بیدخت در اعتراض به تصمیم مقامات وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی و تغییر کاربری تنها بیمارستان این شهرستان دست به تجمع زدند.
معترضان می گویند این بیمارستان در سال1341 توسط فردی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی ساخته شده و اکنون مقامات وزرات بهداشت به این بهانه که این بیمارستان توسط شخصی گنابادی ساخته شده سعی در تعطیلی و تغییر کاربری آن دارند. آنان افزودند مردم این شهرستان به دلیل فقر و تنگدستی از حداقل امکانات درمانی در مضیقه هستند و برای درمان نمی توانند به شهرهای همجوار سفر کنند.

آخرین خبرهای ایران