ارسال

تداوم بیکار سازی های در دو واحد تولیدی


2017-04-18 | ۱۳۹۶-۰۱-۲۹

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" طی روزهای گذشته شماری از کارگران کارخانه مختلف از جمله "پتروشیمی گچساران و زاگرس خودروی بروجرد" به بهانه های مختلف از کار بیکار شده اند.
برپایه این گزارش، با گذشت چند ماه از شروع به کار شرکت زاگرس نصب سپاهان، شرکت ساخت و نصب مخازن در پتروشیمی گچساران، به بهانه مشکلات مالی فعالیت این شرکت متوقف شده و 100 کارگر شاغل در این کارخانه از کار اخراج شده اند. همچنین کارفرمای کارخانه زاگرس خودرو بروجرد که 6 سال است به حالت نیمه تعطیل در آمده است 43 کارگر باقیمانده این کارخانه را به بهانه نبود نقدینگی از کار اخراج نمود.

آخرین خبرهای ایران