ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران چند واحد تولیدی


2017-04-18 | ۱۳۹۶-۰۱-۲۹

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" کارگران شاغل در کارخانه دوچرخه‌سازی آساک قوچان، کارگران مجتمع متالوژی پودر ایران و کارگران اتوبوسرانی زابل، دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند.
کارگران اتوبوسرانی شهرداری زابل نزدیک به 6 ماه است که حقوق معوقه و عیدی خود را به بهانه کمبود منابع مالی دریافت نکرده اند. دستمزد کارگران کارخانه دوچرخه‌سازی آساک قوچان نیز ۲۲ ماه است پرداخت نشده است. گفتنی است که ۲۵ ماه حق بیمه آنها نیز تاکنون به حساب تامین اجتماعی واریز نشده و طی سه سال اخیر هیچگونه پاداش و عیدی نیز به کارگران پرداخت نشده است. همچنین بیش از 200 نفر از کارگران شاغل در مجتمع متالوژی پودر ایران واقع در استان قزوین از آبانماه سال گذشته دستمزد و بیمه آنها پرداخت نشده است.

آخرین خبرهای ایران