ارسال

تجمع اعتراضی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان


2017-04-18 | ۱۳۹۶-۰۱-۲۹

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" صبح روز سه شنبه بیش از یکصد نفر از بازنشستگان ذوب اهن اصفهان مقابل صندوق بازنشستگی فولاد تجمع کردند.
این بازنشسته‌گان که خواستار رفع مشکلات درمانی خود هستند، می‌گویند: از دو سال پیش که صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت رفاه محول شده است، تمدید دفترچه‌های درمانی آنان با مشکل روبرو شده و در عمل صندوق بازنشستگی زیر بار پرداخت هزینه های درمانی آنان نمی رود. به گفته آنان  در نتیجه وضع حاضر، هم اکنون حدود ۱۶ هزار بازنشسته ذوب آهن اصفهان، با مشکل پرداخت نشدن هزینه های درمانی از سوی صندوق فولاد روبرو هستند. گفتنی است در حال حاضر  شرکت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در مقام مجری ارائه دهنده خدمات درمانی، مسئولیت پرداخت هزینه های درمانی کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان را نمی‌پذیرد.

آخرین خبرهای ایران