ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بن


2017-04-19 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۰

جمعی از کارگران شهرداری شهر بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری  در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، یک سال حق سنوات، 5 ماه حق اضافه کاری و دیگر مطالباتشان دست به تجمع زدند.
کارگران می گویند، بیش از 2 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند و سایر مطالبات آنان نیز به تعویق افتاده است. به گفته معترضان، چند سالی است که حقوق کارگران شهرداری به موقع پرداخت نمی شود و معیشت و زندگی آنان و خانواده هایشان دچار بحران شده است.

آخرین خبرهای ایران