ارسال

ادامه اعتراضات رانندگان اتوبوس درون شهری کرمانشاه


2017-04-19 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۰

روز سه شنبه 29 فروردین ماه رانندگان اتوبوس درون شهری کرمانشاه در ادامه اعتراضاتشان مقابل استانداری رژیم تجمع کردند.
گزارشات حاکی است که مسؤولان دولتی با حضور در میان رانندگان معترض، آنان را از برپایی تجمع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رژیم منع کردند. قابل یادآوری است که اعتراض رانندگان اتوبوس نسبت به عدم پرداخت یارانه اتوبوس‌های درون‌شهری است که باید دولت یارانه مربوط به رانندگان اتوبوس درون‌شهری را به شهرداری پرداخت می‌کرد که تا به حال محقق نشده است.

آخرین خبرهای ایران