ارسال

اعدام سه زندانی در تبریز و شیراز


2017-04-19 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۰

دستگاه قضایی رژیم دستکم 3 زندانی دیگر را در زندان تبریز و شیراز اعدام کرد.
روز سه شنبه 29 فروردین ماه دستکم 2 زندانی با اتهام "قتل" در زندان مرکزی تبریزی اعدام شدند. در همین حال امروز چهارشنبه یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز پس از قطع دستش، اعدام گردید. این زندانی که به "قتل و سرقت" متهم شده بود، 10 روز پیش حکم قطع دستش اجرا شده بود. گفتنی است، طی دو روز گذشته نیز دستکم چهارده زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده اند. عمده منتقل شدگان به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده اند.

آخرین خبرهای ایران