ارسال

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه شیر پگاه


2017-04-19 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۰

کارگران صنایع شیر پگاه با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه رژیم، علیه تصرف غیر قانونی اراضی کارگران این کارخانه در منطقه تهران پارس اعتراض کردند.,
کارگران می گویند، از حدود ۲۰ سال پیش صنایع شیر پگاه برای خانه دارکردن بیش از ۷۰۰ کارگر این واحد صنعتی، قطعه زمینی به وسعت ۱۵۰ هزار متر را در محدوده شهرک حکیمیه تهران پارس تهیه و به آنان واگذار کرد. این زمین‌ها بعدا توسط یکی از نهادهای رژیم تصرف شده و کارگران پگاه علیرغم گرفتن حکم تخلیه از دستگاه قضائیه، هنوز نتوانسته‌اند به زمینهای خود برسند.

آخرین خبرهای ایران