ارسال

تعطیل شدن بزرگترین کارخانه خصوصی خودروسازی


2017-04-19 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۰

در ادامه تعطیلی واحدهای تولیدی کشور، شرکت زاگرس خودرو بروجرد هم که به عنوان بزرگ ترین کارخانه خصوصی خودروسازی کشور فعالیت می‌کرد تعطیل شد. ,
خبرگزاری "میزان" به نقل از روزنامه کیهان گزارش کرد، زاگرس خودروی بروجرد با صدها کارگر از تولید خارج و کارگران آن هم اخراج شدند. بنابه این گزارش، مجموع نیروهای حاضر در کارخانه که اغلب نگهبانان هستند، به ۱۰۰ نفر هم نمی رسد. این کارگران نیز سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. شرکت زاگرس خودرو که در سال ۱٣۷۵ پا به عرصه وجود گذاشت، در بروجرد کیلومتر ۲۲ جاده ملایر واقع شده است.

آخرین خبرهای ایران