ارسال

افزایش جریمه به‌ کارگیری کارگران افغانستانی در ایران


2017-04-19 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۰

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اعلام کرد، 155 هزار تومان جریمه روزانه کارفرمایان به ازای کارگیری کارگران خارجی غیرمجاز است.,
به گفته این کارگزار رژیم، این رقم جریمه برای سال جاری و بنا بر مصوبه شورای عالی کار اعلام شده است و بر اساس قانون، هرگونه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی ممنوع بوده و کارفرمایان "متخلف" به یک تا 90 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد روزانه یک کارگر محکوم می شوند. بر اساس آمار منتشر شده بیش از 2 میلیون پناهنده و مهاجر افغانستانی در ایران زندگی می کنند. کارگران تبعه افغانستان در ایران شامل قانون کار و بیمه تامین اجتماعی نمی‌شوند و قانون حداقل دستمزد شورای عالی کار نیز شامل آنها نمی‌شود.

آخرین خبرهای ایران