ارسال

تداوم تجمع کارگران بازنشسته رنگین نخ


2017-04-20 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۱

به گزارش خبرگزای حکومتی "ایلنا" روز چهارشنبه شماری از کارگران بازنشسته کارخانه "رنگین نخ" سمنان برای سومین روز متوالی مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.
کارگران بازنشسته این کارخانه درباره اعتراضات خود اعلام کردند، از آنجا که مقامات مربوطه تا این لحظه پاسخ قانع کننده‌ای به خواسته‌های کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان  نداده‌اند، اعتراضات کارگران همچنان ادامه خواهد شد. آنان تصریح کردند، با وجود آنکه سه روز در هفته جاری با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار دریافت حقوق معوقه و پرداخت سنوات بازنشستگی خود شده اند، هنوز کارفرما و مدیران کارخانه اهمیتی به پرداخت مطالباتشان نداده اند.

آخرین خبرهای ایران