ارسال

تجمع اعتراضی خانواده کارگران بازنشسته و اخراجی قند یاسوج


2017-04-20 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۱

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه، جمعی از خانواده های کارگران بازنشسته و اخراجی کارخانه قند یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان و تخلیه خانه های سازمانی مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد و ستاد خبری اداره اطلاعات رژیم تجمع کردند.
برپایه گزارش مزبور، حدود ۱۲۰ نفر از کارگران و بازنشستگان کارخانه قند یاسوج دو سال مطالبات معوقه از این کارخانه دارند و مطالبات هر کارگر و بازنشسته حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. همچنین بیش از 80 نفر از کارگران کارخانه با سابقه کاری 10 تا 15 سال از کارخانه اخراج شدند و حقوق و مزایای آنها پرداخت نشده است. گفتنی است علاوه بر اینکه مطالبات این کارگران تاکنون پرداخت نشده از آنها خواسته شده واحدهای سازمانی این کارخانه را تخلیه کنند.

آخرین خبرهای ایران