ارسال

تجمع اعتراضی اهالی چند روستا در مغان


2017-04-08 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۹

به گزارش منتشره، صبح روز شنبه 19 فروردین ماه شماری از اهالی روستای شهرستان مغان در اعتراض به تخریب چراگاه ها، دست به تجمع زدند.
اهالی این روستاها که در محدوده شرکت کشت و صنعت مغان قرار دارند، اعلام کرده اند، مقامات دولت و کارفرمایان شرکت کشت و صنعت مغان اقدام به تخریب مراتع و چراگاه های احشام اهالی این روستاها کرده اند. آنان افزودند با از بین رفتن مراتع و چراگاه ها احشام آنها جایی برای چرا ندارند و دامداری تنها پیشه این اهالی می باشد که از طریق آنان امرار معاش می کنند. آنان در این تجمع سه راهی نزدیک به اداره مرکزی کشت و صنعت مغان را مسدود کردند و خواستار رسیدگی مقامات به خواسته های آنان شدند.

آخرین خبرهای ایران