ارسال

بازداشت هفت شهروند بهایی در بندرعباس


2017-04-20 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۱

به گزارش "هرانا" روز چهاشنبه 30 فروردین ماه هفت شهروند بهایی ساکن بندر عباس از سوی وزارت اطلاعات رژیم دراین شهر بازداشت شدند.
"مهناز جان‌نثار، نسیم قنواتیان، مارال راستی، فرهاد امری، آرش راسخی، مهرالله افشار و امید آفاقی، بدون احضاریه قبلی از سوی وزارت اطلاعات در شهرهای بندرعباس و قشم بدون تفهم اتهام و دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی بازداشت و به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات بندرعباس منتقل شدند.

آخرین خبرهای ایران