ارسال

تعیین قرار وثیقه سنگین جهت آزادی فعال کارگری سعید یوزی


2017-04-20 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۱

بنا به گزارش دریافتی، مقامات قضایی دادگاه سنندج، جهت آزادی فعال کارگری "سعید یوزی" قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی تعیین کرده اند.
سعید یوزی عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری و از موسسین انجمن برق و فلزکار کرمانشاه در مورخه 26 اسفند ماه سال 95 در شهر کامیاران دستگیر و به زندان سنندج منتقل گردید. پس از تحمل 35 روز زندان، روز چهارشنبه 30 فروردین جلسه دادگاه وی برگذار و قرار وثیقه یکصد میلیون تومان جهت آزادی موقت وی، تعیین گردید.
در خبری دیگر از کامیاران آمده است که روز چهارشنبه فعال کارگری "محمد رضا آهنگر" که روز دوشنبه 23 اسفند ماه سال 95 به دلایل نامعلومی توسط ماموران امنیتی رژیم در یکی از خیابان های شهر کامیاران بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود از زندان آزد شد. گفتنی است نامبرده کارگر ساختمانی و عضو انجمن کارگران ساختمانی کامیاران می باشد.

آخرین خبرهای ایران