ارسال

اعتصاب غذای زندانی سیاسی آتنا دائمی


2017-04-08 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۹

به گزارش "هرانا" زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین "آتنا دائمی" در اعتراض به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی دست به اعتصاب غذا زد.
آتنا دائمی از روز شنبه ۱۹ فروردین در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده‌ است. این زندانی سیاسی در اعتراض به محکومیت خواهرانش "انسیه و هانیه دائمی" به حبس تعلیقی اعتصاب غذای خود را آغاز کرده و خواهان "اعلام و ابلاغ برائت" آنها و "استرداد کفالت ضبط‌شده" از خانواده ‌است. برپایه این گزارش، آتنا دائمی از دوشنبه گذشته، ۱۴ فروردین در برابر نگهبانی بند زنان اوین دست به تحصن زده‌ بود و پس از آنکه پاسخی نگرفت، اعتصاب غذایش را آغاز کرد.

آخرین خبرهای ایران