ارسال

تجمعات اعتراضی مشترک کارگران پالایشگاه بیدبلند و جوانان متقاضی کار


2017-04-09 | ۱۳۹۶-۰۱-۲۰

بنابه گزارشات، روز شنبه تجمع اعتراضی کارگران اخراجی و شاغل پالایشگاه بید بلند2 با همراهی جوانان متقاضی کار ادامه پیدا کرد.
به گزارش منابع خبری محلی، شرکت پالایش گاز خلیج فارس بیدبلند بهبهان، در پی تجمعات اعتراضی کارگران قراردادی نسبت به وضعیت جذب و همچنین مسدود کردن مسیرهای تردد کارکنان این شرکت توسط متقاضیان کار با دستور مدیر عامل و فرماندار شهرستان بهبهان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد .گفتنی است، بیش از 700 نفر از کارگران شاغل و اخراجی پالایشگاه گاز بیدبلند 2 بهبهان روز 18 فروردین ماه نیز در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و وضعیت استخدامیشان دست به تجمع مقابل ورودی اصلی پالایشگاه زده بودند. طی روزهای اخیر دستکم 200 تن از کارگران این پالایشگاه از کار اخراج شدند.

آخرین خبرهای ایران