ارسال

تجمع اعتراضی میوه فروشان مریوان مقابل شهرداری


2017-04-07 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۸

میوه فروشان سیار در شهر مریوان در اعتراض به تصمیم جمع‌آوری ماشین‌های میوه‌فروشی در سطح این شهرستان مقابل شهرداری مریوان تجمع کردند و اعتراضاتشان را نسبت به تصمیم جدید فرماندار و شهردار مریوان بنمایش گذاشتند.
به گفته تجمع کنندگان، فرماندار و شهردار مریوان با اتخاذ تصمیمی جدید، همه میوه‌فروشان سیار در سطح شهر مریوان را جمع آوری کرده اند و همین باعث گرانی سرسام آور میوه در این شهر شده است. معترضان ضمن اشاره به بیکاری فزاینده در شهر مریوان می گویند، حداقل خواسته آنان این است که شهرداری مکانی مناسب و در دسترس مردم را در داخل شهر مریوان به آنان اختصاص دهد.

آخرین خبرهای ایران