ارسال

تجمع کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی


2017-04-09 | ۱۳۹۶-۰۱-۲۰

صدها نفر از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور در اعتراض به نابسامانی شغلی مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی رژیم در تهران تجمع کردند.
مهمترین خواسته این کارگزاران که به طور متوسط ده تا دوازده سال سابقه کار دارند، تعیین تکلیف شغلی و عقد قرارداد مستقیم با صندوق بیمه کشاورزی است. به گفته معترضان، با وجود سالها خدمت در صنعت بیمه، نه قرارداد شغلی دارند و نه از خدمات بیمه بهره‌مند هستند. گفتنی است کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی پیش از این نیز بارها به تهران رفته و تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

آخرین خبرهای ایران