ارسال

تجمع رانندگان خدمات شهری در مقابل فرمانداری آبادان


2017-04-09 | ۱۳۹۶-۰۱-۲۰

جمعی از رانندگان خدمات شهری منطقه ۲ شهرداری آبادان مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
رانندگان خدمات شهری منطقه 2 شهرداری آبادان، نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه شان معترض بوده و خواستار پرداخت مطالباتشان هستند. به گفته این معترضان، شهرداری منطقه ۲ آبادان چکی در وجه رانندگان صادر و به آنان تحویل داده ولی به تازگی این شهرداری در نامه‌ای به بانک عامل درخواست باطل کردن این چک‌ها کرده است.

آخرین خبرهای ایران