ارسال

تجمع کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز


2017-04-10- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

به گزارش منتشره، روزیکشنبه 20 فروروردین ماه ،جمعی از کارگران آب و فاضلاب اهواز با تجمع مقابل این شرکت خواستار تبدیل وضعیت از نیروی حجمی به قراردادی شدند.
حدود 40 نفر از کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز که دارای سابقه کاری بیش از 18 سال می باشند و در پست های سازمانی اپراتور، نگهبان و عمران، تاسیسات، فاضلاب و سپتیک مشغول به کار هستند، با برپایی تجمع مقابل دفتر این شرکت نسبت به عدم تبدیل وضعیت خو اعتراض کردند. آنان اعلام کردند، به دلیل اینکه کارگران به صورت نیروی حجمی کار محسوب می شوند هیچگونه مزایایی به آنها تعلق نمی گیرد. گفتنی است در جریان این تجمع مقامات شرکت در مذاکره با کارگران اعلام کردند که امکان تبدیل وضعیت این نیروها وجود ندارد و تنها مقرر شده مطالبات پرداخت نشده این کارگران طی یک هفته محاسبه و به آنها پرداخت شود.

آخرین خبرهای ایران