ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شرکت خودروسازی مدیران خودرو


2017-04-10- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

به گزارش منتشره، صبح روز یکشنبه 20 فروردین ماه، کارگران شرکت خودروسازی "مدیران خودرو" در اعتراض به طولانی بودن ساعات کاری و سطح نازل دستمزدهای خود، مقابل مسجد جامع بم تجمع کردند.
کارگران معترض می گویند، این شرکت حتی در تعطیلات رسمی هم فراخوان کار میدهد و کارگران اجازه اعتراض به این مسئله را ندارند. این کارگران روزانه 12 ساعت در سالنهایی که فاقد تهویه است کار می کنند و به دلیل افزایش تولید، ناچار هستند روزهای تعطیلی رسمی نیز سر کار حاضر شوند.

آخرین خبرهای ایران