ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شرکت چشمه زاغی دهنو


2017-04-10- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

به گزارش منشتره، روز یکشنبه،جمعی از کارگران شرکت "چشمه زاغی دهنو" واقع در بروجن در اعتراض به اخراج همکاران خود دست به تجمع زدند.
کارگران معترض می گویند با اتمام قرارداد کاری شماری از کارگران، کارفرما با عدم تمدید قرارداد، آنان را از کار اخراج کرده است. این کارگران ضمن ابراز نگرانی از امنیت شغلی خود خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند. به دنبال این تجمع مقامات شهرداری بروجن در میان تجمع کنندگان حاضر شده و با بی توجهی به خواسته کارگران اعلام کردند "اگر کارگری از این شرکت اخراج شده تخلفی از او سر زده است."

آخرین خبرهای ایران