ارسال

اخراج و عدم پرداخت دستمزد معوقه کارگران چند واحد تولیدی


2017-04-10- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" شماری از کارگران کارخانه های "شیشه قزوین، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شهرداری آبدانان" علیرغم چندین ماه دستمزد معوقه از کار اخراج شدند.
برپایه این گزارش، 40 کارگر کارخانه شیشه قزوین با سابقه کاری 10 تا 15 سال، علیرغم دارا بودن با دستکم 8 ماه دستمزد معوقه به بهانه اتمام قرارداد ازکار اخراج شدند. همچنین جمعی از کارگران شهرداری آبدانان با سابقه کاری بیش از ده سال به بهانه "کاهش اعتبارات و حجمی نمودن امورات خدمات شهری و فضاهای سبز" در سال جدید ازکار اخراج شدند. چهار هزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز اعلام کرده اند کارفرمای این کارخانه تاکنون دستمزد ماهای بهمن و اسفند سال گذشته آنان را پرداخت نکرده است. آنان افزودند، بعد از تجمعات ۲۰ روزه کارگران این کارخانه در ماهای پایانی سال گذشته هنوز وضعیت مالکیت این کارخانه به طور قطع مشخص نشده، اما کارگران بدنبال امنیت شغلی و مطالبات مزدی خود هستند.

آخرین خبرهای ایران