ارسال

تجمع اعتراضی کارگران شرکتهای تولید بذر


2017-04-10- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

به گزارش منشتره، صبح روز دوشنبه دهها تن از کارگران شرکتهای تولیدی بذر اصلاح شده در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.
این کارگران که بیش از 150 نفر بودند با تجمع مقابل سازمان برنامه رژیم خواستار دریافت مطالبات عقب افتاده خود از سال 94 تاکنون شدند. آنان ضمن اشاره به ادامه تجمع تا رسیدن به خواسته هایشان اعلام کردند خانواده هایشان در وضعیت معیشتی نامناسبی قرار گرفته اند به طوریکه بسیاری از فرزندان آنان برای کمک به امرار معاش خانواده، در کنار تحصیل مجبور به کار دستفروشی شده اند.

آخرین خبرهای ایران