ارسال

تجمع اعتراضی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی


2017-04-10- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

بنابه گزارشات منتشره، صبح روز دوشنبه 21 فروردین ماه شماری از فارغ التحصیلان بیکار مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.
تجمع کنندگان که بیش از 200 نفر بودند، چند سالی است که در رشته های مختلف از جمله عمران و صنایع فارغ التحصیل شده اند ولی تاکنون به استخدام هیچ شرکتی در نیامده اند.آنان بابرپایی تجمع مقابل مجلس خواستار اشتغال خود و سایر فارغ التحصلان دانشگاهی شدند. در جریان این تجمع ماموران رژیم با حضور در محل سعی در متفرق کردن تجمع کنندگان داشتند ولی آنان بی توجه به اختارات ماموران به تجمع خود ادامه داند.

آخرین خبرهای ایران