ارسال

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین


2017-04-10- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

به گزارش منتشره، روز دوشنبه شماری زیادی از مالباختگان موسسه کاسپین برای چندمین بار طی هفته جاری مقابل وزارت اقتصاد رژیم دست به تجمع زدند.
جمع کثیری از مال باختگان مؤسسه کاسپین که از پنج ماه پیش تمامی سرمایه خود را از دست داده‌اند در ادامه تجمعات اعتراضی خود روز دوشنبه 96 با تجمع در مقابل وزارت اقتصاد رژیم دست به اعتراض زدند. به گفته یکی از معترضان، مؤسسه کاسپین یا همان "آرمان ایرانیان" از سال 1394 و بسیار پیشتر از صدور مجوز نهایی و با انحلال 8 تعاونی اعتبار، به ‌وجود آمده بود ولی بانک مرکزی و مدیران آن نمی‌خواهند کوتاهی خودشان را در انجام وظایف مهم خود در صدور مجوز، برعهده بگیرند و این یعنی رسوایی در بالاترین نهاد پولی و بانکی دولت تدبیر و امید. بانک مرکزی قصد دارد اعتراضات به حق مردمی را به سپرده‌گذارن تعاونیهای منحل شده نسبت بدهد تا از زیر بار این رسوایی فرار کند اما مردم از پیگیری حق پایمال شده خود از بانک مرکزی و نیز هیأت مدیره کاسپین کوتاه نمی‌آیند.

آخرین خبرهای ایران