ارسال

عدم پرداخت دستمزد پرستاران بیمارستان بهشتی کاشان


2017-04-10- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" پرستاران بیمارستان "بهشتی" کاشان، هشت ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
برپایه این گزارش، اضافه کاری پرستاران و کارانه آنها موسوم به "طرح قاصدک" حدود هشت ماه است که عقب افتاده است. نماینده پرستاران در این تجمع اعلام کرد،حقوق پرستاران نسبت به پزشکان ناعادلانه است، همین مبلغ ناعادلانه هم مرتب پرداخت نمی شود و اجازه اعتراض هم نداریم. این پرستار از تبعیض نهادینه شده در وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت: وضعیت معیشتی پرستاران با توجه به سختی کار و مشکلات شغلی، بسیار نامناسب است.

آخرین خبرهای ایران