ارسال

انتقال زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی به مکانی نامعلوم


2017-04-10- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

به گزارش "هرانا" محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که حکم محکومیت ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کرد، شب یکشنبه به دلایل نامشخصی به مکان نامعلومی منتقل شده است.
این زندانی هنوز با خانواده‌اش تماسی نداشته و مشخص نیست انتقال وی به کجا و به چه دلیلی انجام شده است. محمد صابر ملک رئیسی ظرف هفته های گذشته طی یک اعتصاب غذای ۲۰ روزه از کارشناس سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت خود و سایر زندانیان عقیدتی در ایران شده بود. این زندانی سیاسی، در سن ۱۷ سالگی به خاطر فعالیت های یکی از برادرانش و در حالی که دستگاه امنیتی دسترسی به او نداشت به عنوان “گروگان “دستگیر شده است. وی در زمان محاکمه اقاریر خود را تحت شکنجه و فشار دانسته بود با اینحال با حکم سنگین ۱۵ سال حبس در تبعید روبه رو شده بود.

آخرین خبرهای ایران