ارسال

ادامه تجمعات کارگران کارخانه روغن نباتی قو


2017-04-11- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۲

کارگران کارخانه روغن نباتی قو با پلاکاردهایی با مضمون "بابا دیگر نان ندارد" و "نان دغدغه کارگر" برای هشتمین روز متوالی به تجمعشان در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی ادامه دادند.
معترضان می گویند، با تعطیل شدن این کارخانه، ۳ ماه است که حقوق نگرفته اند، بیمه ها کامل پرداخت نشده و پاداش پایان خدمت بازنشستگان این کارخانه نیز هنوز به حساب آنها واریز نشده است. کارگران روغن نباتی قو از روز 15 فروردین ماه در مقابل این این کارخانه تجمع اعتراضی برپا کرده و خواستار پرداخت مطالبات و رسیدگی به وضعیت شغلی شان هستند.

آخرین خبرهای ایران