ارسال

عدم پرداخت 12 ماه حقوق کارگران معدن آق دربند


2017-04-11- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۲

عضو هیئت مدیره انجمن معدن خراسان رضوی گفت، معوقات نزدیک به 140 کارگر معدن آق دربند در سرخس به ۱۲ ماه رسیده است.
به گفته این کارگزار رژیم، پایان سال گذشته عیدی و پاداش در اختیار کارکنان قرار گرفت و میزان مطالبه آنها هم اکنون به 2 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است. مطابق قانون کار، معدن کاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی می‌شود و دراین‌بین یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی کارگران معدن، کمبود تسهیلات و خدماتی است که طبق قانون باید به آن‌ها تعلق گیرد.

آخرین خبرهای ایران