ارسال

رد کلیات لایحه اصلاح قانون کار در مجلس


2017-04-11- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۲

در پی اعتراضات مداوم کارگری به لایحه اصلاحیه قانون کار، این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رد شد و قرار است پس از تصویب آن در صحن علنی مجلس، به دولت بازگردانده شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم دلیل رد این لایحه را «نارضایتی و عدم رعایت سه جانبه‌گرایی» اعلام کرد. دولت حسن روحانی تیر ۹۵ لایحه اصلاح قانون کار را که پیش‌تر از مجلس بازگردانده شده بود، بار دیگر به مجلس فرستاد که با اعتراضات کارگری در ایران روبرو شد. در همین ارتباط "اتحادیه آزاد کارگران ایران"، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، عدم تصویب و بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس شورای اسلامی یک موفقیت مهم برای جنبش کارگری ایران است.

آخرین خبرهای ایران