ارسال

ادامه اعتراض کارگران معدن انگوران


2017-04-12- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۳

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" صبح روز چهارشنبه، شماری از معدنچیان اخراجی معدن انگوران واقع در شهرستان "ماه نشان" استان زنجان برای دومین روز متوالی دست به تجمع اعتراض زدند.
این معترضان که روز سه شنبه نیز در اعتراض به اخراج خود و همکارانشان دست به تجمع زده بودند روز چهارشنبه نیز با ادامه تجمع، خواستار بازگشت به کار خود شدند. معترضان در برابر اخراج کارگران بومی این معدن نسبت به آنچه که "ابقای نیروهای غیر بومی" نامیده می‌شود، اعتراض دارند.

آخرین خبرهای ایران