ارسال

جانباختن یک کارگر و سوختگی ۵ تن دیگر در دو حادثه


2017-04-07 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۸

در جریان دو حادثه جداگانه در اراک و تهران، یک کارگر جان خود را از دست داده و 5 تن دیگر براثر سوختگی مجروح شدند.
یک کارگر ساختمانی که در پروژه ساخت بیمارستان ولیعصر اراک در حال کار بود، به دلیل عدم استانداردهای ایمنی محیط کار به داخل چاه سقوط کرد و جان خود را از دست داد.  از سوی دیگر در تهران، حریق گسترده در کارگاه خیاطی منجر به سوختگی ۵ کارگر شد.

آخرین خبرهای ایران