ارسال

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل


2017-04-12- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۳

به گزارش منشتره، روز سه شنبه شماری از دانشجویان دانشگاه "نوشیروانی" بابل در اعتراض به برخوردهای امنیتی با دانشجویان دست به تجمع زدند.
این دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضی از جلمه "دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد" نسبت به فشارهای امنیتی موجود در دانشگاه و تهدید دانشجویان توسط مقامات امنتی به اخراج از دانشگاه اعتراض کردند. در این خصوص یکی از دانشجویان معترض به نمایندگی از سایر دانشجویان اعلام کرد "ما در مقابل کارشکنیهای نهادهای امنیتی و انظباطی سکوت نمی‌کنیم."

آخرین خبرهای ایران