ارسال

جانباختن 10 هزار کارگر ساختمانی طی 5 سال


2017-04-13- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۴

مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی رژیم اعلام کرد، به طور میانگین بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ قریب به ۱۰ هزار کارگر ساختمانی در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند.
در سال 95 یکهزار و ۴۰۰ نفر و سال 94 هزار و ۸۰۰ کارگر ساختمانی در ایران حین کار جان خود را از دست داده اند. در شهریورماه 95 نیز رییس کانون کارگران ساختمانی کشور اذعان کرده بود، ایران «رکورد‌دار» حوادث کارگری در جهان است. به گفته این کارگزار رژیم، سهم کارگران ساختمانی از حوادث کارگری در ایران بیش از ۵۰ درصد است.

آخرین خبرهای ایران