ارسال

اعتراضات اهالی ورامین علیه وضعیت نامناسب زیرگذر


2017-04-13- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۴

گروهی از اهالی ورامین از توابع استان تهران در اعتراض به عدم تعمیر زیرگذر باغ صالح، خط‌ آهن تهران – مشهد را به مدت یکساعت مسدود و دو قطار را متوقف کردند.
تجمع کنندگان با حمل پلاکاردهایی، خواستار رسیدگی  سریع به وضعیت و مشکلات به وجود آمده برای این منطقه شدند. به گزارش خبرگزاری حکومتی "مهر" زیر گذر باغ صالح که در مسیر قطار است پنج ماه پیش تخریب شده و تا کنون مسئولین آنرا تعمیر نکرده اند. اعتراض مردم به عدم رسیدگی به مشکلات این زیر گذر است که مسیر تردد مردم را بسته و هنوز علیرغم اعتراضات متعدد مردمی اقدام به بازگشایی آن نشده است.

آخرین خبرهای ایران