ارسال

وجود یک میلیون و 300 هزار بیسواد مطلق


2017-04-13- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۴

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از وجود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار “بیسواد مطلق” در کشور خبر داد.
به گفته این کارگزار رژیم سیستان و بلوچستان دارای بیش‌ترین جمعیت بی‌سواد در کشور است. سازمان نهضت سوادآموزی پیشتر در اردیبهشت ۱۳۹۴ اعلام کرده بود بر اساس آمارها بیش از ۱۰ میلیون نفر بی سواد در رده سنی بین ۱۰ تا ۴۹ سال در کشور وجود دارند. بر اساس آمار رسمی نهضت سوادآموزی، اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ ۱۳۰ ﮐﺸﻮر جهان، رﺗﺒﻪ ۸۷ و در ﺑﯿﻦ ۲۴ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺗﺒﻪ ۱۷ را از لحاظ شمار افراد کم‌سواد و بی‌سواد دارد.

آخرین خبرهای ایران